Aktuální nabídka

Dřevíčková dílnička na kolečkách zítra může přijet i k Vám. S naším technicko-výtvarným projektem navštěvujeme školy, školky, mateřská centra a organizace. Přijedeme také za rodiči a jejich dětmi, když utvoří skupinu a zabezpečí vhodné prostory.

V programu trvajícím běžně kolem hodiny a čtvrt seznámíme děti s opracováním dřeva, přivezeme s sebou drobné dřevoobráběcí stroje a nářadí, které si všichni prohlédnou v akci a sami vyzkouší. Zapojíme Vaše děti do hry, která jim přinese zábavu i poučení. Co se malí technici během programu naučí, v závěru využijí pro vlastní výrobu své dřevěné hračky, kterou si odnesou domů.

Myšlenka Dřevíčkové dílničky je založena na tvůrčím hraní a smyslovém prožitku. Hra a práce v kolektivu s vrstevníky či s rodiči přináší dětem potěšení, které ovšem není jen redukováno na pouhé hraní, ale prokazatelně napomáhá dětem k jejich správnému rozvoji motoriky, vnímání prostoru, řešení vzorců a funguje mimo jiné jako příprava dětí pro první roky ve škole, a v programu pro školní děti klademe důraz na již získané dovednosti, jež dále rozvíjíme. Program upravujeme podle věku, schopností a počtu účastníků.

O aktuálních volných termínech Vás rádi budeme informovat mailem drevickovadilnicka@seznam.cz, případně po telefonu +420 604 424 370.